product en quotiënt van machten

Onderwerp:
Gehele getallen

Bij het vermenigvuldigen van machten met hetzelfde grondtal is de exponent van het product gelijk aan

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
Controleer mijn antwoord (3)

Bij het delen van machten met hetzelfde grondtal is de exponent van het quotiënt gelijk aan

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
Controleer mijn antwoord (3)