Είδη γωνιών (αμβλείες, οξείες)

Να κατασκευάσετε δύο γωνίες, μια οξεία και μια αμβλεία. Στη συνέχεια να μετρήσετε τις δύο γωνίες. Να ονομάσετε ω την οξεία γωνία (μπλε χρώμα) και φ την αμβλεία γωνία (ροζ χρώμα).

Να κατασκευάσετε δύο γωνίες.

Για να είναι μια γωνία οξεία το μέτρο της πρέπει να είναι:

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)

Για να είναι μια γωνία αμβλεία το μέτρο της πρέπει να είναι:

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)