Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Suoran kuvaaja

Tutki suoran yhtälön y = kx+b lukujen k ja b merkitystä.1) Muuta liukusäätimellä luvun k arvoa ja tutki, kuinka kuvaaja muuttuu. Mitä luvun k arvosta voi päätellä? 2) Muuta liukusäätimellä luvun b arvoa. Mitä luvun b arvosta voi päätellä?