Ιδιότητες Ρόμβου

Ορισμός: Ρόμβος είναι το τετράπλευρο που έχει και τις 4 πλευρές ίσες.

Μετακινήστε μια κορυφή του ρόμβου για να βγάλεις συμπεράσματα όσον αφορά στις ιδιότητες του ρόμβου

Με τη βοήθεια του πιο πάνω εφαρμογίδιου να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσον αφορά στις ιδιότητες του ρόμβου.

Ερώτηση 1 Οι διαγώνιοι του ρόμβου:

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

(β) Ο ρόμβος έχει όλες τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου.

Select all that apply
 • A
 • B
Check my answer (3)

(γ) Κάθε παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος.

Select all that apply
 • A
 • B
Check my answer (3)

Ερώτηση 2 Ο ρόμβος είναι το παραλληλόγραμμο το οποίο έχει τις εξής επιπλέον ιδιότητες :

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)
Άσκηση 1

Πιο κάτω είναι η άσκηση 1 στη σελίδα 124 του σχολικού βιβλίου. Να την λύσετε στο τετράδιο σας.

Πιο κάτω είναι η άσκηση 1 στη σελίδα 124 του σχολικού βιβλίου. Να την λύσετε στο τετράδιο σας.

Λύση άσκησης 1