tekenschema

Tip:
  • Klik eerst in het Notitieblok venster op de knop Verplaatsen (= 2e knop rechtsboven).
  • Klik in het GeoGebra venster in het Notitieblok scherm om de GeoGebra app te selecteren.
  • Klik tweemaal op het invoerveld van de GeoGebra app en typ het functievoorschrift.
  • Klik op de tabel in het Notitieblok scherm om de tabel te selecteren.
  • Klik tweemaal in een cel. Je kunt nu de tabel invullen.

Stel het tekenschema op van de functie f(x)= -2x + 5

Wat is de algemene vorm van het tekenschema van een eerstegraadsfunctie

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
Controleer mijn antwoord (3)