Eigenschappen van gassen

Voer de vijf activiteiten uit met het virtueel lab.
Aktiviteit 1 1. Open het virtueel lab Inleiding gassen. Kies voor Wetten. 2. Reset. 3. Constant houden: niets. 4. Pomp 50 zware en 50 lichte gasmoleculen in de doos. 5. Vergelijk de snelheid van de zware en lichte gasmoleculen met elkaar. 6. Verwarm de doos. 7. Wat gebeurt er met de temperatuur? 8. En met de snelheid van de gasmoleculen? 9. Koel de doos af. 10. Wat gebeurt er met de temperatuur? 11. En met de snelheid van de gasmoleculen? Aktiviteit 2 1. Reset 2. Voeg 50 lichte gasmoleculen toe. 3. Constant houden: Druk. Vink de Breedte aan. 4. Noteer de temperatuur en het volume. Temperatuur: _____________ K Volume: _________________ nm (A) 5. Voeg warmte toe. 6. Noteer de temperatuur en het volume. Temperatuur: ______________ K Volume: __________________ nm (A) 7. Wat is het verband tussen temperatuur en volume? (recht of omgekeerd evenredig) 8. Geef de formule voor dit verband. Aktiviteit 3 1. Reset. 2. Voeg 50 lichte gasmoleculen toe. 3. Constant houden: Volume. 4. Noteer de temperatuur en de druk. Temperatuur: ___________ K Druk: _______________ atm 5. Voeg warmte toe. 6. Noteer de temperatuur en de druk. Temperatuur: ___________ K Druk: _______________ atm 7. Wat is het verband tussen de temperatuur en de druk? (recht of omgekeerd evenredig) 8. Geef de formule voor dit verband. Aktiviteit 4 1. Reset. 2. Voeg 50 lichte gasmoleculen toe. 3. Constant houden: Temperatuur. 4. Noteer de druk en het volume. Druk: ______________ atm Volume: ________________ nm (A) 5. Beweeg de verticale wand van de doos zodat het volume afneemt. 6. Noteer de druk en het volume. Druk: ______________ atm Volume: _______________ nm (A) 7. Wat is het verband tussen de druk en het volume? (recht of omgekeerd evenredig) 8. Geef de formule voor dit verband. Aktiviteit 51. Reset. 2. Voeg 50 lichte gasmoleculen toe.  3. Constant houden: Temperatuur en druk. 4. Noteer het aantal gasmoleculen en het volume. Aantal gasmoleculen: ______________ Volume : ______________ nm (A) 5. Voeg nog 50 lichte gasmoleculen toe. 6. Noteer het aantal gasmoleculen en het volume. Aantal gasmoleculen: _______________ Volume : ______________ nm (A) 7. Wat is het verband tussen het aantal gasmoleculen en het volumr? (recht of omgekeerd evenredig) 8. Geef de formule voor dit verband. Herhaal de Activiteiten 2 - 3 - 4 - 5.  Verzamel vijf metingen voor ieder van die activiteiten. Gebruik die data om van ieder verband een grafiek te maken.
1. Bekijk de video. 2. p ~ T  Dit is de wet van ................ 3. p ~ n n is de stofhoeveelheid in mol n = aantal moleculen N / getal van Avogadro. Dit is de wet van .............. 4. p ~ 1/V Dit is de wet van ............... 5. p~nT/V pV = nRT Dit is de ................ gaswet R is de molaire gasconstante pV= NkT k = R/getal van Avogadro k is de constante van Boltzmann
Image
Image
Image
Image