Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Smeđi zadatak

Pri stalnom tlaku 105 Pa plin volumena 10 litara ima temperaturu 35oC. Izračunajte koliku će temperaturu imati plin ako mu volumen udvostručimo i smanjimo na  1/5 sadašnjeg volumena. Prikažite grafičku ovisnost volumena i temperature pri ovoj promjeni stanja plina.

Smeđi zadatak

1.

Nakon navedenih promjena temperatura plina iznosit će:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)