topvergelijking van een parabool

Onderwerp:
Parabool

Verken de constructie...

Stappenplan

Via de optie functiewaardentabel in de knop Meer kan je punten markeren op de grafiek.
  • Typ in het invoerveld a x² en creëer de functie f. GeoGebra creëert een schuifknop voor de parameter a.
  • Creëer via de knop Meer een functiewaardentabel voor de functie f.
  • Typ in het invoerveld a(x - p)² en creëer de functie g. GeoGebra creëert een extra schuifknop voor d eparameter p.
  • Creëer via de knop Meer een functiewaardentabel voor de functie g.
De waarden in de functiewaardentabel worden getoond als punten op de grafiek. Je kunt deze optie uitvinken. Maar ze tonen is net ideaal in de opbouw van de topvergelijking van parabolen.
  • Open de instellingen van de schuifknop p en bepaal in de tab Schuifkop de stapgrootte als 1. Versleep nu de schuifknop en vergelijk de grafieken van de functies f en g.
Opmerking: Analoog kan je nog een schuifknop creëren voor een parameter q. Stapsgewijs kan je nu de grafieken tonen van de parabolen met vergelijkingen y = x², y = ax², y = a(x -p)² en y = a(x - p)² + q.

Probeer het zelf...