Kopuła geodezyjna 2的副本

Kopuła geodezyjna powstała na bazie dwudziestościanu foremnego - przybliżenie 2 - podział ścian dwudziestościanu na 9 trójkątów równobocznych.
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie.