Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Hannese ül1

Hannese ül 1

Joonesta ringjoon raadiusega  4,6 pikkusühikut. Tähista keskpunkt tähega O. Kanna joonisele raadius r. Raadiuse teine otspunkt tähistada tähega A. Tõmmata ringjoonele punktist A kõõl pikkusega 4,6 pikkusühikut. Kõõlu teine otspunkt tähistada tähega B. Mõõda kolmnurga ABO sisenurgad.