Graniastosłupy

Autor:
HankaG
Graniastosłupem nazywamy wielościan, którego dwie ściany, zwane podstawami, są przystającymi wielokątami leżącymi w płaszczyznach równoległych, a pozostałe ściany, zwane ścianami bocznymi, są równoległobokami, których wszystkie wierzchołki są jednocześnie wierzchołkami podstaw. Graniastosłup, którego podstawa jest n-kątem, nazywa się graniastosłupem n-kątnym. Wysokość graniastosłupa to odcinek zawarty w prostej prostopadłej do jego podstaw, którego końcami są punkty wspólne tej prostej z płaszczyznami zawierającymi podstawy graniastosłupa. Graniastosłup prosty to graniastosłup, w którym krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw. Długość wysokości graniastosłupa prostego jest równa długości jego krawędzi bocznej. Graniastosłup prawidłowy to graniastosłup prosty, którego podstawy są wielokątami foremnymi. Wzory - długość wysokości graniastosłupa - pole podstawy graniastosłupa - pole powierzchni bocznej (suma pól ścian bocznych) - pole powierzchni całkowitej graniastosłupa - objętość graniastosłupa Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa: Objętość graniastosłupa: