Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

"RAZVIJANJE" TRIGONOMETRIJSKE KRUŽNICE

Za crtanje grafika trigonometrijskih funkcija neophodno je odrediti podeoke na x-osi koji odgovaraju meri ugla u radijanima. A to znači, da je potrebno "razviti" (odmotati) trigonometrijsku kružnicu na x-osu. "Razvijanje" (odmotavanje) kružnice postiže se pomeranjem klizača ili pokretanjem animacije klikom na strelicu u donjem levom uglu.