Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

MAT3 - Funcions afins - T7Ex59

Trobem dues ofertes de connexió a Internet: Oferta A: quota fixa de 2€ i 0,50€ per cada 100 Mb de descàrregues. Oferta B: quota fixa de 4€ i 0,25€ per cada 100 Mb de descàrregues.
  1. Determina l’equació de les funcions que permeten calcular el cost segons els Mb descarregats en les dues ofertes, i representa-les gràficament, en uns mateixos eixos.
  2. Per quins consums és més recomanable cadascuna de les opcions?