Pojam trostrane prizme kojoj je baza pravokutan trokut

U sljedećem video uratku definirana je prizma kojoj je baza pravokutan trokut te su izvedene formule za oplošje i volumen prizme. Za sve one koji žele samostalno doći do formula postavljen je i applet koji je korišten u video uratku.

Oplošje i volumen trostrane prizme kojoj je baza pravokutan trokut