Triangles isòsceles amb un mateix perímetre

Pots fixar el perímetre del triangle isòsceles i després variar les mides dels costats. Entre tots els triangles que pots obtenir per un mateix perímetre, quin té l'àrea més gran?
Pots fixar el perímetre del triangle isòsceles i després variar les mides dels costats. Entre tots els triangles que pots obtenir per un mateix perímetre, quin té l'àrea més gran?