Mediatrius d'un triangle

Mediatrius d'un triangle i circumcentre

La mediatriu d'un segment AB és la recta perpendicular que passa pel seu punt mitjà.
Image
Un triangle té tres costats (tres segments). Construïu les mediatrius d'un triangle acuntangle doblegant paper.  Us podeu ajudar d'aquest video
Tot seguit feu la construcció amb GeoGebra. Podeu seguir les instruccions en video o en el document pdf que se us adjunta.

Experimentem amb el circumcentre d'un triangle

  1. És sempre interior a un triangle?
  2. Estudieu la posició del circumcentre (interior al triangle, en la vora del triangle, exterior al triangle) en funció dels tipus de triangles que coneixeu