Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Žuti zadatak

Autobus se giba srednjom brzinom 18 m/s. a) Prikažite grafički put autobusa za 10 s. b) Prikažite isti put ako se autobus giba brzinom v1=28 m/s i v2=12 m/s

Žuti zadatak

1.

Autobus je za 10 s prešao put od:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)

2.

Razlika u duljini putova s1 i s2 u zadatku b) je:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)