Eigenschappen van parallellogrammen

opgave

Creëer een parallellogram en versleep de hoekpunten. Verken hoe de waarden van de zijden en hoeken veranderen. Verken de constructie en leer hoe je de eigenschappen van parallellogrammen kunt verkennen met GeoGebra Meetkunde. Probeer het daarna zelf met de instructies in het stappenplan.

Probeer het zelf ...

Creëer een parallellogram in de GeoGebra Meetkunde App en wijzig het door de hoekpunten van de figuur te verslepen. Verken hoe je de lengtes en hoeken mee veranderen.

Stappenplan

  1. Selecteer de knop Toolbar Image Rechte en creëer een willekeurige rechte AB door tweemaal in het tekenvenster te klikken.
  2. Creëer een nieuwe Toolbar Image Rechte BC waarbij C een nieuw punt is.
  3. Activeer de knop Toolbar Image Evenwijdige rechte en creëer een rechte door C evenwijdig met AB.
  4. Creëer een Toolbar Image Evenwijdige rechte door A evenwijdig met BC.
  5. Selecteer de knop Toolbar Image Snijpunt en creëer het snijpunt D van de twee rechte die je in vorige stappen creëerde.
  6. Activeer de knop Toolbar Image Veelhoek en creëer het parallellogram ABCD.
  7. Selecteer de knop Toolbar Image Verplaatsen en versleep de hoekpunten van het parallellogram om te controleren of het correct geconstrueerd werd.
  8. Selecteer een lijnstuk en toon zijn label met de knop Toolbar Image Label tonen/verbergen.
  9. Selecteer de knop Toolbar Image Hoek om de waarde van de hoeken te tonen.