Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Ligger punktet på linjen?

En linje er en punktmængde. Start med at ''tegne'' linjen i opgaven ved at trække i punktet P. få herefter de de fire punkter, til at ligge på linien ved at rette i koordinatsættene. Bemærk at du vil få brug for forskriften y =0.5x-1 for at beregne koordinaterne. Der står OK, når det punkt du har indtastet ligger på linien. Der er opgaver nederst.
1) Prøv at indsætte (1.99,0) som et af punkterne. Hvorfor står der ikke OK? 2) Hvordan kan du ved brug af forskriften undersøge om punktet (100, -48) ligger på linien?