Paràboles

Observa les diferents propietats dels coeficients de les paràboles. Observa també la relació que hi ha entre el discriminant i el nombre de solucions de l'equació de segon grau assiciada a la paràbola.
Clica amb el botó dret sobre el vèrtex i activa la traçada del punt. Mou el punt lliscant b. Quina corba es dibuixa?