Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

lineair verband

Je  herkent een lineair verband als volgt:
  • de formule is van de vorm y = ax + b, met a en b  reele getallen en a ≠ 0.
  • In de tabel hoort bij een gelijke toename van de onafhankelijke veranderlijke (x) een gelijke toename van de afhankelijke veranderlijke (y).
  • De grafiek is een rechte.