Lewisvoorstelling fluormolecule

In de Lewisvoorstelling van Fluor kan je aflezen dat het atoom 1 elektron te weinig heeft voor een octetconfiguratie en tegelijk dat het 1 elektron ter beschikking heeft voor een atoombinding.
In Lewisvoorstellingen van chemische bindingen wordt een gemeenschappelijk elektronenpaar voorgesteld door een streepje.