D'Hondtova metoda

Simulacija D'Hondtove metode za Vijeće grada koje broji n vijećnika, a za koji su se natjecale stranke A, B, ... F. U stupcu B je broj osvojenih glasova. Možete ih varirati i promatrati rezultat, odnosno učinak na broj osvojenih mandata. Unesite broj vijećnika i broj osvojenih glasova za svaku stranku u predviđena polja. Broj dobivenih glasova stranke dijeli se redom s djeliteljima: 1, 2, 3, 4, ..., n. Dobiveni količnici prikazani su po stupcima B do P za svaku stranku. Svi količnici poredaju se po veličini počev od najvećeg. n-ti količnik u nizu bira se kao novi djelitelj (B9) s kojim se dijeli broj dobivenih glasova svake stranke. Rezultat predstavlja broj mandata.