Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Llocs geomètrics

En desplaçar els punts modifiquem les equacions. Tot i que la paràbola és una cònica, en la segona equació s'ha fet servir aquesta funció per donar més joc. Pots observar els valor característics de cadascuna i com evolucionen. En el cas de la cònica segons el discriminant passem d'una funció a una altra. NOTA: La circumferència és una el·lipse d'excentricitat 0.