ЕБС-ийн шинэчилсэн хөтөлбөрөөр геометрийн хичээлийг заах асуудалд

Л.Янжинлхам. (2015) "ЕБС-ийн шинэчилсэн хөтөлбөрөөр геометрийн хичээлийг заах асуудалд", МУИС-ийн багшийн салбарын оюутнуудын ЭШХ

Янжинлхам 2015.12.11

Презентэйшн