Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Propietats de l'el·lipse

Quan mous el punt P a través de l'el·lipse, podem comprovar que: 1. La suma de les distàncies als focus és sempre constant 2. Si un raig surt d'un focus i rebota en l'el·lipses, el seu reflexe arribarà a l'altre focus.