Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

I ara les circumferències

Conceptes previs

Per dibuixar circumferències en 3D cal tenir-ne en compte no només el centre i el radi o bé el centre i un punt de la circumferència sinó també la direcció. La direcció pot ser el pla on es troba o una recta perpendicular a aquest pla. Si dibuixem una circumferència a la finestra gràfica 2D també la veurem a la finestra 3D però només la podrem moure o canviar en el pla de la base.

Pràctica 1

Anem a dibuixar circumferències a l'espai:
 1. Dibuixeu un punt a sobre del pla base.
 2. Cliqueu a l'eina "Circumferència donats el centre, la direcció i el radi"Toolbar Image.
 3. Cliqueu en el punt, en un qualsevol dels treis eixos de coordenades, i entreu el radi que vulgueu.
 4. Moveu el punt i observeu.

Pràctica 2

Ara canviarem la direcció de la circumferència.
 1. Dibuixeu de nou un punt en el pla de la base.
 2. Dibuixeu dos punts en el mateix pla que després moureu a discreció per l'espai. També podeu deixar-los en el pla de la base.
 3. Dibuixeu la recta Toolbar Imageque passa per aquests dos punts.
 4. Cliqueu a la mateixa eina que a l'exercici anterior.
 5. Cliqueu en el primer punt de la recta, tot seguit la recta i entreu el radi que vulgueu.
 6. Moveu tots els punts i observeu.

Pràctica 3

Treballarem amb l'altra eina per dibuixar circumferències:
 1. Dibuixeu un punt en el pla de la base.
 2. Cliqueu a l'eina "Circumferència donats l'eix i un punt per on passa"Toolbar Image.
 3. Cliqueu en l'un qualsevol dels tres eixos de coordenades i després en el punt que heu creat.
 4. Moveu el punt i observeu.

Pràctica 4

Anem per feina!
 1. Repetiu els passos 1, 2 i 3 de l'exercici 2. Haureu creat tres punts i una recta definida pels dos últims punts.
 2. Cliqueu a la mateixa eina que a l'exercici 3.
 3. Cliqueu a la recta (definida per dos punts) i tot seguit al primer punt que heu creat.
 4. Moveu tots els punts i observeu.
Ara ja sabeu dibuixar circumferències a l'espai. Com heu vist no és el mateix que en dos dimensions! Mireu de canviar les propietats dels objectes (color, opacitat i estil) fent servir la paleta dels estils. Quan augmenteu l'opacitat veureu que apareix el cercle determinat per la circumferència. Aneu variant l'opacitat per veure què succeeix.