פרופורציה 1

use the scroll bar to unfold the problem. points A, B and C can be moved. העזרו בסרגל הגלילה. האם תוכלו לנסח טענה? נסו להוכיח שימו לב, ביישומון ניתן להזיז את קדקדי המשולש
what can you say in the case that we build a rectangle on BC? in the following applet, points A,B,C and D can be moved around ומה אם ניקח מלבן במקום ריבוע ביישומון הבא ניתן להזיז את הנקודות