Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

van deeltje naar rij van deeltjes

Deeltjes trekken elkaar aan. Wanneer een deeltje in een rij gaat trillen, gaat het andere deeltjes rond zich meetrekken. Een na een beginnen de deeltjes van de rij mee te trillen tot heel de rij meetrilt. De deeltjes die verder verwijderd zijn van het rode punt beginnen later te trillen dan de deeltjes die dichter bij het rode punt liggen. Ze hebben een vertraging. Hierdoor ontstaan vanuit het rode punt twee golven: een linkslopende en een rechtlopende.