Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Polynom

1) Skriv ner tre saker som man kan se på grafen för att avgöra vilken funktionen till polynomet.
2) Para ihop funktionerna med graferna