Tutorial 6 - Homotècia dinàmica

Aquest és un tutorial d'una part de la sessió sis, que no es va gravar, de formació del grup de treball "Dibuix Tècnic amb Geogebra" del curs 2021/22 per a portar la geometria dinàmica a les aules. En aquest document construirem la primera part d'una construcció dinàmica per fer una homotècia a partir del coeficient d'homotècia. Aquests vídeos els trobaràs en una llista de reproducció: "Dibuix tècnic amb Geogebra"
ÍNDEX DEL VÍDEO En aquesta sessió treballarem: 01:50 Descarreguem el document inicial per la construcció. 05:12 Creació de text, fixat a la pantalla amb color de fons. 06:45 Barra lliscant amb text que varia per definir el nombre de costats d'un polígon regular. 09:15 Creació del coeficient d'homotècia que varia en funció de dues barres lliscants. 13:50 Creació d'un polígon regular de costats variables depenent de la barra lliscant de costats, numc. 14:37 Centre d'homotècia. 14:47 Homotècia d'un punt. 15:45 Homotècia d'un polígon i els problemes que té. 16:27 Introducció dels vèrtexs del polígon al full de càlcul i introducció de la llegenda 20:32 Homotècia dels vèrtexs de forma ràpida, amb el full de càlcul. 22:02 Modifiquem la llegenda de tots els punts 24:01 Creació del polígon homotètic a partir d'una llista. 26:57 Utilització de l'ordre "EliminaNoDefinits" per solventar un problema amb el polígon.
TUTORIAL 2/3 i 3/3 Els dos tutorials que segueixen en aquest els trobaràs a les sessions Grup de treball de "Dibuix Tècnic amb GeoGebra. - Homotècia dinàmica 2/3 - Sessió 07. - Homotècia dinàmica 3/3 - Sessió 08.