CENTRALNA SIMETRIJA

1. Centralnosimetrična slika točke E s obzirom na centar simetrije S je ...

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

2. Centralnosimetrična slika dužine DC s obzirom na centar simetrije S je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

3. Trokut ABS s preko centra simetrije S preslika u ....

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

4. Romb CDES se preko centra simetrije S preslika u ....

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

5. Napravi centralno simetričnu sliku nekog lika po izboru. trokuta, četverokuta, peterokutu itd.