Càlcul raons trigonomètriques 1

Autor:
parrebola

(AJUDA EXTRA) Si trobes dificultats per enrecordar-te com s'anomenen els costats d'un triangle rectangle, consulta la pàgina web:

Jugant a un joc de taula, es llancen 3 daus. En una de les tirades, els daus queden tal com es mostra a la figura:

Jugant a un joc de taula, es llancen 3 daus. En una de les tirades, els daus queden tal com es mostra a la figura:

Fixa't en la imatge i respon a les següents qüestions:

Fixa't en la imatge i respon a les següents qüestions:
Les mesures que es mostren estan en centímetres.

Els daus formen un...

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
Comprova la meva reposta (3)

Justifica la resposta a la pregunta anterior:

Quant mesura el costat oposat a l'angle recte? (Arrodoneix al primer decimal)

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

Ara ens fixem en l'angle alfa. Respon a les següents qüestions:

Ara ens fixem en l'angle alfa. Respon a les següents qüestions:
Les mesures que es mostren estan en centímetres.

Calcula el sin():

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Comprova la meva reposta (3)

Calcula el cos():

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Comprova la meva reposta (3)

Calcula la tan():

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Comprova la meva reposta (3)

Ara ens fixarem en l'angle beta. Respon a les següents qüestions:

Ara ens fixarem en l'angle beta. Respon a les següents qüestions:
Les mesures que es mostren estan en centímetres.

Calcula el sin():

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Comprova la meva reposta (3)

Calcula el cos():

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Comprova la meva reposta (3)

Calcula la tan():

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Comprova la meva reposta (3)
Comprova si se satisfa que:
 • 
Expressa en funció d'.