Elements dinàmics

Aquests elements del GeoGebra permeten introduir elements que canvien el seu valor i/o aspecte en funció de determinades condicions o accions de l'usuari. Des del mateix objecte es pot controlar de forma dinàmica alguns aspectes de visualització És interessant també la possibilitat d'activar el traç de qualsevol element: [s'hi accedeix amb el botó dret a sobre de l'element] Generar elements aleatoris per crear activitats diferents