การบวกของเวกเตอร์

คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของ และมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดสิ้นสุดของ และพิจารณาการบวกเวกเตอร์แล้วตอบคำถามด้านล่างต่อไปนี้
1. อธิบายวิธีการบวกเวกเตอร์ ด้วยคำพูดหรือแนวคิดของตนเอง
2. โดยทั่วไปในระบบจำนวนจริง เรามีเอกลักษณ์การบวก " 0 " ที่ทำให้สมการ 0 + x = x + 0 เป็นจริง อยากทราบว่าในเรื่องของเวกเตอร์ เราสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไร
3. ในจำนวนจริง จะมีจำนวนตรงข้าม "-x" ที่ทำให้ x + (-x) = (-x) + x = 0 หากกำหนดเวกเตอร์ มาให้ จะสามารถหาเวกเตอร์ที่ทำให้เกิดในทำนองเดียวกันได้หรือไม่
4. เมื่อพิจารณาแล้ว อยากทราบว่า หรือไม่