Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Multiplicació i divisió amb triangles semblants

Gràcies a la semblança de triangles podeu realitzar multiplicacions i divisions amb geometria. Aquest applet permet visualitzar fàcilment la regla dels signes del producte i de la divisió.