Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(5) Nine-point center

Onderwerp:
Coördinaten

nine-point center

This point is so-called because it is the center of the nine-point circle, a circle that passes through nine significant points of the triangle:
  • the midpoints of the three edges,
  • the feet of the three altitudes,
  • and the points halfway between the orthocenter and each of the three vertices.
The barycentric coordinates of this point depend on the lengths of the sides of the triangles.

middelpunt van de negenpuntscirkel

De negenpuntscirkel wordt zo genoemd omdat hij door 9 merkwaardige punten van de driehoek gaat:
  • de middens van de drie zijden
  • de voetpunten van de hoogtelijnen
  • en de punten halfweg het hoogtepunt en de drie hoekpunten
De barycentrische coördinaten van het punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.