Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Što je određeni integral?

Promotrite aplet i zaključite što predstavlja određeni integral funkcije f u granicama od a do b. Granice a i b te funkciju f možete mijenjati unosom novih vrijednosti u polja za unos. S pomoću kontrolnih okvira prikažite donju ili gornju integralnu sumu. Promotrite što se događa kada se broj n, na koje je interval [a, b] podijeljen, povećava?

Zaključimo!

1. Što se događa kada se broj n, na koje je interval [a, b] podijeljen, povećava?

2. Što zaključujete o odnosu određenog integrala, donje integralne sume i gornje integralne sume? Možete li to povezati s limesom donje i gornje integralne sume kada n teži u beskonačno?