Varignon-tétel (34.)

Az Euklideszi geometria tanítása körben gyakran bebizonyítjuk a tételt: Bármely négyszög oldalfelező pontjai által maghatározott négyszög paralelogramma. A bizonyítás:
A paralelogramma fogalma euklideszi fogalom, ebből következően indokolt, hogy megnézzük azt, hogy a négyszögek oldalfelező pontjai milyen négyszöget határoznak meg a nemeuklideszi geometriákban.

A hiperbolikus geometriában

Itt nem vettünk észre semmi érdekes tulajdonságot
Megsejthető az, hogy a felezőpontok által meghatározott négyszög szemközti oldalegyeneseinek metszéspontjai egy egyenesre illeszkednek.