EG09 Circumferències B

Ara has de crear vàries activitats en un mateix dibuix. Si no tens prou espai, desplaça la vista gràfica o utilitza el zoom. No importa si una part del dibuix se't surt de la finestra i (sembla que) desapareix. 1a. Dibuixa dos punts A i B a 3 cm de distància. 1b. Dibuixa tots els punts que estan a 2 cm de A i tots els que estan a 2 cm de B. 1c. Senyala tots els punts que estan a 2 cm de A i de B alhora. 2a. Dibuixa  una circumferència de 4cm de radi. 2b. Marca un punt a 6 cm d'aquest centre. 2c. Marca els punts de la circumferència més proper i més allunyat del punt creat a l'apartat anterior. 3a. Dibuixa una circumferència de 5 cm de radi. 3b. Assenyala-hi dos arcs de manera que les seves cordes mesurin 6 cm i 3 cm.