Problemes d'equacions lineals

Sabeu resoldre problemes d'equacions lineals?

Aquests problemes us posaran a prova... Instruccions:
  • Llegiu amb atenció l'enunciat del problema i seleccioneu l'equació que modela la situació.
  • Resoleu l'equació escollida, introduïu la solució i cliqueu el botó Corregir. No arrodoniu cap resultat i si la solució és un nombre decimal, utilitzeu un punt en comptes d'una coma, per exemple: 2.5 i no 2,5.
  • Cliqueu el botó Hacer Otro per resoldre un nou problema.
  • Si seleccioneu l'equació correcta i la resoleu bé, guanyareu 2 punts. Si no escolliu l'equació adient, en perdreu 1. Si seleccioneu l'equació bona però no la resoleu correctament, us quedareu igual.
  • Podeu fer tants problemes com vulgueu que sempre conservareu la puntuació més alta.