Hồi quy tuyến tính một biến

Author:
Ton Tu

Lưu ý:

- Hình ảnh phía trên là minh họa hồi quy tuyến tính của Y theo X, với hàm hồi quy . - Các giá trị của X và Y có thể thay đổi và được nhập trực tiếp vào bảng tính phía bên phải ở trên. Lưu ý không để hàng nào trống trong phần dữ liệu nhập vào. - Có thể cho hiển thị hoặc không hiển thị hình ảnh đường hồi quy cũng như các điểm bằng cách kích chuột vào các "checkbox".