Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Тригонометрийн харьцаа (Тэгш өнцөгт гурвалжин)-н хуулбар

Тригонометрийн тэгш өнцөгт гурвалжин дах харьцаа Слайдеруудыг хөдөлгөж харьцаа тус бүрийг ажиглаж, хоорондын хамаарлыг олж хараарай.
Тригонометрийн харьцааг ашиглан амьдрал ахуй дахь асуудлаа шийдвэрлээрэй.