Kružnica opisana trokutu

Konstruirajte simetrale svih triju stranica trokuta ABC. Što uočavate? Konstruirajte njihovo sjecište. Konstruirajte kružnicu sa središtem u dobivenom sjecištu koja prolazi jednim od vrhova trokuta. Pomičite vrhove trokuta A, B i C. Što uočavate?
Kružnica koja prolazi kroz sva tri vrha trokuta naziva se kružnica opisana trokutu. Njeno je središte sjecište simetrala stranica trokuta. Pomičite vrhove trokuta A, B i C pa promatrajte položaj središta opisane kružnice.

Gdje se može nalaziti središte opisane kružnice trokutu? O čemu to ovisi? Zapišite svoja razmišljanja za sva tri slučaja.