Trigonometrijske funkcije kutova od 30, 45 i 60 stupnjeva

Trigonometrijske funkcije kuta od 30 stupnjeva

Trigonometrijske funkcije kuta od 60 stupnjeva

Trigonometrijske funkcije kuta od 45 stupnjeva