Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Врсте углова

Autor:
Dragoslav

Прав угао

За угао чија је мера 90 кажемо да је прав.

Опружен угао

За угао чија је мера 180 кажемо да је опружен.

Пун угао

За угао чија је мера 360 кажемо да је пун.

Оштар угао

Ако је мера угла мања од 90 (правог угла) , онда је угао оштар.

Туп угао

Ако је мера угла већа од 90 (правог угла) и мања од 180 (опруженог угла), онда је угао туп.

Неконвексан угао

Ако је мера угла већа од 180 (опруженог угла) и мања од 360 (пуног угла), тај угао је неконвексан.