Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Paralelogram

Paralelogram je četverokut koji ima dva para paralelnih stranica Neke formule:

Odredi paralelogram