KVIZ - Omjeri i razmjeri

Tema:
Omjeri

1. Na bočici koncentrata za posuđe piše 1 : 8, to znači da na 2 zatvarača koncentrata treba dodati

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

2. Ako su zadani omjeri 3 : 4 i 8 : 5, produženi omjer jednak je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

3. Ako je ( 5 + 2x ) : 3 = x : 4 x je jednak

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

4. Ako su zadani omjeri a : b = 2 : 3 b : c = 4 : 5 produženi razmjer jednak je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

5. U gradovima A, B, C anketirani su turisti (stupanj zadovoljstva ponude zabave u gradu), a rezultati su: A : B = 8 : 9 B : C = 6 : 7 Odredi produženi razmjer i najbolji grad za zabavu.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)