Копія Зображення чотриркутників

Змінюйте положення і форму кожного чотирикутникі і слідкуйте як змінюється форма його проекції. Модель дозволяє змінювати і напря проектування.