Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Presjek ravnine i pravca

Za kreiranje prve ravnine stisni tipku Toolbar Image, a zatim odaberi tri različite točke. Za kreiranje pravca stisni tipku Toolbar Image, a zatim odaberi dvije različite točke Presjek možeš istaknuti tipkom "Presjek". Za rotaciju kocke koristi desnu tipku miša.